Poprawność polityczna

Poprawność polityczna

Jak to jest, że to przed czym kiedyś broniliśmy nasze dzieci dziś stało się największą świętością, na którą ręki podnieść nie wolno?kiedy

Każdy wie co to jest poprawność polityczna i każdy wie, że Polacy tolerancyjni nie są, ba nawet karzą nam się uczyć tolerancji od zachodnich sąsiadów, abyśmy stali się bardziej europejscy. Ja natomiast dziwię się, że wcale nie bronimy się przed tak krzywdzącą opinią na nasz temat. Dlaczego?
Odpowiedź jest bardzo prosta: Cała Europa uczyła się kiedyś tolerancji od Rzeczpospolitej. Polska stworzyła unię wielu narodów: Polaków, Litwinów, Kozaków, Rosjan, Żydów, etc. Na ziemiach władanych przez Polskę w zgodzie żyło bardzo dużo różnych nacji, co było fenomenem na skalę światową!bliss hair home system opinie

Można by rzec, że tolerancję mamy we krwi i jest to prawda, jesteśmy bardzo tolerancyjnym narodem, ale nasza tolerancja jest mądra, nie tolerujemy wynaturzeń, żyjemy według tych prawdziwych wzorców – a jesteśmy jednym z ostatnich narodów europejskich, który ma swoje tradycje i potrafi rozróżnić tą prawdziwą tolerancję. Mamy naturalną blokadę na kłamstwo.collagenics opinie

Niestety władza wraz z mediami na siłę próbuje nam zaszczepić, że wszyscy są równi, że wynaturzenie jest normalnością. Wychodzi im to coraz lepiej, coraz większa grupa moich rówieśników, czy też ludzi młodszych poddaje się tej zachodniej indoktrynacji, a tych którzy się sprzeciwiają nowemu porządkowi spychają na margines.

I tak właśnie jestem zdrowym, heteroseksualnym, białym mężczyzną, czyli członkiem grupy, która ma najmniejsze prawa, mimo iż stanowi większość we własnym kraju.

Rafał Bujak